Kontakt

Sklep internetowy Homla

Biuro obsługi klienta

ul. Sosnowiecka 75
31-345 Kraków

Kontakt dla mediów

HOMLA Sp. z o.o.
ul. Sosnowiecka 75
31-345 Kraków

Dział personalny

HOMLA Sp. z o.o.
ul. Sosnowiecka 75
31-345 Kraków

Klienci korporacyjni

Zakup kart upominkowych, voucherów,
zakupy korporacyjne

Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków), jako administrator Pani /Pana danych osobowych informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust 1. lit. f) oraz w celach archiwizacyjnych.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również dostawcy usług hostingowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu udzielenia pełnej informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym oraz w celach archiwizacyjnych przez 1 rok.
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędna dla udzielenia informacji lub odpowiedzi na pytanie postawione w formularzu kontaktowym.