Regulamin promocji „-30% na wszystko” (dalej: „Promocja”)

1. Organizatorem Promocji jest spółka Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach 25-323 przy al. Solidarności 36, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000624595, REGON 364766303, NIP 6572924116 (dalej: „Organizator”), właściciel marki HOMLA (dalej: „Marka”).

2. Promocja prowadzona jest pod nazwą „-30% na wszystko” i jest akcją marketingową dla kampanii z okazji otwarcia salonu stacjonarnego działającego pod marką Homla w CH Wola Park w Warszawie (dalej: „Salon Homla”).

3. Promocja prowadzona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach i zakładach wzajemnych.

5. Promocja nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Promocja obejmuje wszystkie produkty przeznaczone do sprzedaży w Salonie Homla (dalej: „Produkt”).

7. Informacja o Promocji dostępna jest w Salonie Homla.

8. Promocja trwa od 19.04.2018 roku do 13.05.2018 roku lub do wyczerpania zapasów.

9. W przypadku wyczerpania zapasów Produktów wchodzących w skład kolekcji podlegającej Promocji, Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji przed okresem wskazanym w ust. 8 powyżej.

10. Promocja polega na tym, że każdy Klient, który w dniach od 19.04.2018 roku do 13.05.2018 roku (lub do momentu wyczerpania zapasów) zakupi pełnowartościowy produkt oferowany w Salonie Homla, otrzyma rabat (naliczany od cen regularnych) w wysokości -30% na wszystkie zakupione produkty.

11. Liczba Produktów podlegających promocji znajdujących się na jednym paragonie jest dowolna.

12. Promocja podlega ogólnie obowiązującym w Salonie Homla warunkom zwrotów.

13. Promocje nie łączą się. Jeżeli w dniu promocji w Salonie Homla obowiązują inne promocje/akcje promocyjne na towar pełnowartościowy – Klient musi dokonać wyboru, z której promocji chce skorzystać.

14. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie w Salonie Homla lub w drodze wiadomości e-mail, przesyłanej na adres: serwis.klienta@homla.com.pl

15. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) Organizator Konkursu informuje, iż Administratorem danych osobowych ujawnionych w związku ze złożeniem skargi/reklamacji (dalej: „Dane osobowe”) jest Homla Sp. z o.o z siedzibą przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

16. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia (w tym udzielenia odpowiedzi na) skargi/reklamacji.

17. Osobom składającym skargi/reklamacje przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania.

18. Podanie przez Uczestników, składających skargi i reklamacje, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska i adresu korespondencyjnego jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla umożliwienia ich rozpatrzenia.