Zapisz się do newslettera Homla

Otrzymuj informacje o najnowszych promocjach i kolekcjach. Zapisz się do świata Homla i bądź na bieżąco!

Po zapisie otrzymasz maila z linkiem potwierdzającym zapis. Po potwierdzeniu wyślemy Ci kolejną wiadomość z kodem rabatowym 10%.

Pełny regulamin akcji znajdziesz tutaj

* wymagane
Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce (adres do korespondencji: ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków), jako administrator Pani /Pana danych osobowych informuje, że:
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi Newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz w celach archiwizacyjnych.
2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi hostingowe i dostawca usług mailingowych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych Ameryki j (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – podmiotowi wpisanemu na listę Privacy Shield (dotyczy dostawcy usług mailingowych).
4. Przysługuje Pani / Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: newsletter@homla.com.pl.
5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi Newslettera i do celów archiwizacyjnych przez 1 rok.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy świadczenia usługi Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne dla świadczenia usługi Newslettera.
zapisz się do newslettera Homla