Projekt "Zależy nam"

„Zależy nam” - anonimowe zgłaszanie nieprawidłowości

Wczesna identyfikacja zagrożeń istotnie wpływa na efektywność przeciwdziałania nieprawidłowościom, które jeżeli nie zostaną powstrzymane na odpowiednim etapie, mogą mieć dla naszej firmy bardzo negatywne skutki.

Wyprzedzająca informacja da szansę naszej organizacji na niedopuszczenie do zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu/mieniu/istotnym zasobom informacyjnym firmy czy działań powodujących nadmierne lub nieuzasadnione koszty.

Zasady zgłaszania nieprawidłowości to ważny aspekt każdego przejrzystego środowiska pracy, dlatego nasza firma zdecydowała o wdrożeniu platformy do anonimowego zgłaszania nieprawidłowości. Jest ona dostępna pod adresem – www.zalezynam.eu.

Platforma do zarządzania nieprawidłowościami jest:

  • całkowicie anonimowa,
  • bezpieczna,
  • obsługiwana przez zewnętrzną firmę.

Jeśli zauważysz nieprawidłowość dotyczącą naszej organizacji, polegającą np. na:

  • kradzieży,
  • korupcji,
  • mobbingu,
  • incydencie RODO,
  • nieprawidłowości dot. BHP,

o której Twoim zdaniem powinniśmy wiedzieć, wejdź na www.zalezynam.eu i poinformuj nas o tym.

Rozmawiamy o nieprawidłowościach, bo ZALEŻY NAM na wspólnym kreowaniu naszego miejsca pracy.

 

Zajmiemy się każdą sprawą!

  • Adres platformy: zalezynam.eu
  • Hasło do logowania na platformie: HOMLA