Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Informacje ogólne
W tym miejscu dowiesz się, jakie dane osobowe oraz w jaki sposób przetwarzamy. Tutaj również dowiesz się, z kim i w jaki sposób skontaktujesz się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych.

Informujemy, że o ile inaczej nie wynika z dalszych informacji, administratorem Twoich danych osobowych jest N2H Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000624595, NIP: 6572924116, REGON: 364766303.

Ilekroć w niniejszej Polityce prywatności jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). Tekst rozporządzenia jest dostępny w zakładce Prawo, na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl.

Wszystkie terminy pisane w niniejszej Polityce prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu, dostępnym na stronie: www.homla.com.pl.


Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 22.03.2023 r. Zastrzegamy sobie prawo zmiany jej treści, o czym poinformujemy Cię z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie
informujemy, że niniejsza Polityka prywatności, w związku ze stałym rozwojem Serwisu jest na bieżąco aktualizowana. Jeśli zauważyłeś w tym zakresie nieprawidłowości, prosimy Cię o kontakt zgodnie z informacjami wskazanymi w punkcie 6 poniżej.

2. Jakie informacje na Twój temat możemy zbierać

2.1.Rejestracja/formularze
Zbieramy twoje dane osobowe, gdy chcesz się z nami skontaktować poprzez udostępniony formularz, bądź chcesz skorzystać z naszych usług świadczonych drogą elektroniczną, takich jak Aplikacja, Homla Smart Club, Newsletter czy E-sklep. W szczególności więc zbieramy Twoje dane wtedy, gdy:

1) Rejestrujesz się do Sklepu internetowego w celu korzystania jako zalogowany użytkownik – wtedy prosimy Cię o podanie takich danych jak imię i nazwisko, adres e – mail;
2) Rejestrujesz się do Homla Smart Club – wtedy prosimy Cię o podanie takich danych osobowych jak imię, data urodzenia, numer telefonu, kod pocztowy oraz e – mail;
3) Rejestrujesz się do Aplikacji – wtedy prosimy Cię o podanie co najmniej takich danych osobowych jak adres e – mail oraz numer telefonu;
4) Zapisujesz się do Newslettera – wtedy prosimy Cię o podanie takich danych osobowych jak Twój adres e -mail;
5) Zgłaszasz nam reklamację Produktu – wtedy prosimy Cię o podanie takich danych osobowych jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e – mail;
6) Korzystasz z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość – wtedy prosimy Cię o podanie takich danych osobowych jak imię, nazwisko oraz adres e – mail, a także numer rachunku
bankowego, jeżeli zapłaciłeś za Zamówienie w inny sposób, niż z rachunku bankowego (w szczególności za pobraniem);
7) Zwyciężyłeś w konkursie organizowanym przez Homla – wtedy zbieramy takie dane jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres do korespondencji i numer telefonu.

W każdym formularzu, za pośrednictwem którego zbieramy Twoje dane, oznaczamy gwiazdką lub innym charakterystycznym oznaczeniem dane, które są konieczne dla skorzystania z pełnej
funkcjonalności danej usługi. Staramy się w tych miejscach zawsze wyjaśniać, dlaczego i w jakim celu dane są przez nas zbierane.

2.2.Aplikacja Homla
Gdy jesteś Klientem Aplikacji Homla, możesz korzystać z szeregu korzyści, dedykowanych tylko Tobie. Są to w szczególności: niższe ceny niektórych towarów, możliwość uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, promocjach, konkursach, dostęp do pełnej historii zakupów zrealizowanych za pośrednictwem Aplikacji Homla, karta Homla Smart Club a także możliwość zrealizowana ofert preferencyjnych.

W celu korzystania przez Ciebie z powyższych korzyści oraz funkcjonalności:
1) Warunkiem zarejestrowania się w Aplikacji Homla jest podanie przez Ciebie adresu e – mail oraz numeru telefonu;
2) Celem aplikacji jest maksymalne ułatwienie Ci dokonywania zakupów w Homla, dlatego po zarejestrowaniu w Aplikacji Homla zostaniesz poproszony o uzupełnienie takich danych jak imię
i nazwisko, podanie tych danych nie jest jednak obowiązkowe dla korzystania z Aplikacji;
3) Jeżeli chcesz, abyśmy oferowali Ci szczególne korzyści w związku z twoimi urodzinami, możesz podać nam swoją datę urodzenia, dana ta jednak nie jest obowiązkowa dla korzystania z Aplikacji Homla;
4) Aplikacja umożliwia Ci wprowadzenie w dowolnym momencie domyślnego adresu dostawy, dana ta jednak nie jest obowiązkowa przy korzystaniu z Aplikacji, a adres dostawy możesz każdorazowo wprowadzać przy dokonywaniu zakupów za pośrednictwem Aplikacji Homla. Korzystając z Aplikacji Homla, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na pobieranie informacji na
temat Twojej aktualnej lokalizacji w czasie korzystania z Aplikacji Homla.

W trakcie korzystania przez Ciebie z Aplikacji Homla oraz w celach opisanych poniżej będziemy
przetwarzać Twoje dane, przypisane do twojego profilu w Aplikacji Homla, takie jak:
✓ Dane podane przy rejestracji;
✓ Dane o twoich zakupach;
✓ Dane o uzyskanych rabatach i korzyściach, z których korzystałeś;
✓ Dane o reklamacjach.

W związku z korzystaniem z Aplikacji Homla, będziemy Ci wysyłać na bieżąco powiadomienia. Możesz samodzielnie zarządzać tymi powiadomieniami w ustawieniach swojego telefonu a Aplikacji Homla.

2.3.Zakup towarów
Kiedy dokonujesz zakupu towarów za pośrednictwem Aplikacji Homla lub E-sklepu, oprócz Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych, zbieramy i przetwarzamy informacje konieczne dla realizacji transakcji, tj. są to:
1) Informacje o zakupionych towarach;
2) Informacja o wartości zamówienia;
3) Informacja o sposobie płatności;
4) Informacja o adresie dostawy.
Gdy korzystasz z E-Sklepu, na podstawie danych zebranych za jego pośrednictwem E-sklepu, w szczególności na podstawie danych pochodzących z plików cookies, prowadzimy analizy twoich
działań w Serwisie, w tym przeglądanych stron, a następnie przygotowujemy treści, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować (profilowanie zwykłe).

Gdy dokonujesz z kolei zakupów w naszym Sklepie stacjonarnym Homla, możemy poprosić Cię o podanie kodu pocztowego twojego miejsca zamieszkania. Nie wiążemy tej danej z żadną inną daną. Ta informacja jest nam potrzebna do budowania i rozwoju sieci Homla – na podstawie tak zebranych informacji podejmujemy decyzję, gdzie otworzyć nowy Salon stacjonarny Homla, aby być jak najbliżej naszych Klientów.

2.4.Dane z innych źródeł
W niektórych przypadkach łączymy dane osobowe od Ciebie pochodzące z rejestracji/ formularzy/ zamówień z innymi informacjami, w tym danymi dotyczącymi korzystania z naszych stron
internetowych, Aplikacji Homla i stron w mediach społecznościowych, poprzednich stron lub komunikatów, z których dostałeś się na nasze strony oraz interakcji z naszą komunikacją, w tym
dostarczaną przez zewnętrznych dostawców usług (np. Facebook, Google), a także Twoimi danymi zawartymi w profilu klienta (jak historia zakupów, zadeklarowane preferencje zakupowe, towary w koszyku). Ponadto, uzupełniamy lub łączmy Twoje dane osobowe z informacjami pochodzącymi z różnych źródeł zewnętrznych, w tym danymi demograficznymi, geograficznymi, danymi o interakcjach z zewnętrznymi dostawcami usług, a uzyskane w ten sposób połączone dane wykorzystujemy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i w celach tam określonych.

2.5.Media społecznościowe
Niektóre spośród naszych treści są dostępne za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także usług, wtyczek i aplikacji. Przeglądanie udostępnianych przez nas treści w serwisach
społecznościowych, a także udział w organizowanych przez nas konkursach lub akcjach (np. przez dodanie „Lubię to”) oznacza przetwarzanie Twoich danych przez nas. Zbieramy tam dane dotyczące Twojego konta w Serwisie społecznościowym (np. imię i nazwisko, identyfikator użytkownika, zdjęcie profilowe, Twoje posty i polubienia). Możemy także zbierać dane pochodzące z Twoich interakcji z udostępnianymi przez nas treściami (np. przeglądane treści, informacje o wyświetlanych Ci reklamach oraz reklamach, na które kliknąłeś).Więcej informacji poniżej w sekcji dotyczącej plików Cookies.

2.6.Monitoring wizyjny
Gdy odwiedzasz nas w Salonach stacjonarnych, twój wizerunek może zostać utrwalony poprzez zamontowane tam kamery, nagrywające wyłącznie obraz.

2.7.Opinie
W sytuacji, gdy zdecydujesz się na pozostawienie opinii na temat naszych towarów będąc jednocześnie zalogowanym użytkownikiem Aplikacji lub E-sklepu, zbieramy i przetwarzamy takie Twoje dane jak informacje na temat zakupów oraz Twoje dane identyfikacyjne.

2.8.Biuro obsługi Klienta
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem nagrywania rozmów, dostępny na stronie www.homla.com.pl/regulamin-nagrywania-rozmow-telefonicznych, mamy prawo nagrywać przebieg
rozmowy telefonicznej, odbywającej się wtedy, gdy zdecydowałeś się do nas zadzwonić. Wobec tego, nagrywane są tylko rozmowy:

• Przychodzące;
• W Biurze Obsługi Klienta, tj. pod obowiązującym numerem tej infolinii.

W związku z odbyciem takiej rozmowy, pozyskujemy oraz przetwarzamy Twoje dane, które podajesz nam w trakcie rozmowy, w szczególności takie jak:
1) Imię i nazwisko;
2) Informacje dokonaniu zakupów oraz zgłoszonych żądaniach;
3) Informacje na temat miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub adresu korespondencyjnego.

3. Po co nam Twoje dane oraz na jakiej podstawie je przetwarzamy?

Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celu:
1) zawarcia i wykonania zawartej z Tobą Umowy, a także podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy (tj. w szczególności zakup towarów, dostawa towarów, świadczenie Ci usług
związanych z naszą stroną internetową oraz Aplikacją, zapewnienie Ci korzyści w ramach programu lojalnościowego Homla Smart Club – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) wykonania obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa podatkowego, przepisach o rachunkowości, przepisach prawa cywilnego i
prawa konsumenckiego, przepisów ochrony danych osobowych – dotyczy to w szczególności wystawiania faktur przy zakupach w E-sklepie, realizowania procesów reklamacji, realizowana Twojego ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy oraz rozliczania przychodu powstałego po Twojej stronie w związku z wygraną w konkursie organizowanym przez nas – tj. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) realizacji naszych uzasadnionych interesów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, takich jak:
✓ stosowania wobec Klientów, których dane już posiadamy dopasowanego marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów, w
oparciu o analizę Twoich zainteresowań i preferencji (tj. poprzez profilowanie zwykłe), w tym przedstawianie Ci treści i komunikatów marketingowych (takich jak oferty
dopasowane, np. w postaci bonusów, rabatów, promocji), a jeżeli wyraziłeś zgodę na komunikację konkretnymi kanałami elektronicznymi, będą Ci one wysyłane przez
sms/mms lub e – mail;
✓ zarządzania naszymi profilami społecznościowymi, w tym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestników dyskusji na tych profilach oraz usuwania komentarzy
naruszających prawo, dobre obyczaje lub regulaminy serwisów;
✓ analizy aktywności użytkowników naszych profili społecznościowych, w tym w celu zbierania danych o liczbie polubieni, komentarzy i udostępnień naszego profilu lub
zamieszczonych na nim treści;
✓ prowadzenia konkursów i promocji, w tym rozpatrywania reklamacji związanych z tymi reklamacjami i promocjami;
✓ badania satysfakcji klienta;
✓ prowadzenia analiz statystycznych i badań rynku (w tym opartych na profilowaniu), prowadzenia analiz skuteczności naszych działań marketingowych i promocyjnych;
✓ budowania strategii rozwoju sieci;
✓ polepszania towarów i usług świadczonych drogą elektroniczną;
✓ zapewnienia bezpieczeństwa usług online;
✓ monitoringu wizyjnego w sklepach stacjonarnych dla zapewnienia bezpieczeństwa mienia, Klientów oraz personelu obsługi;
✓ ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
✓ zapewnienia skutecznej realizacji umów z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, jeżeli
jesteś pracownikiem/współpracownikiem podmiotu, z którym nawiązaliśmy współpracę.
4) Na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu:
✓ wysyłania do Ciebie informacji handlowej na temat naszych produktów i ofert, a także ofert i produktów naszych partnerów w przypadku, gdy zarejestrowałeś się w usłudze
Newsletter;
✓ korzystania z lokalizacji podczas używania Aplikacji Homla;
✓ analizy jakości obsługi Klienta prowadzonej przez Biuro Obsługi Klienta;
✓ W innym celu wskazanym w przedstawionej Ci treści zgody.

W każdym przypadku, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, staramy się informować Ciebie w sposób jasny i przejrzysty, po co zbieramy Twoje dane oraz w jakim celu będziemy je
przetwarzać oraz, czy podanie danych jest konieczne.

4. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane przetwarzamy w okresach opisanych szczegółowo poniżej. Po upływie tych okresów dane osobowe możemy przetwarzać dalej na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami, przy czym nie jest to okres dłuższy niż wynikający z obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego lub, w przypadku wytworzenia dokumentów zawierających dane osobowe Twoje dane osobowe, o charakterze podatkowym, przez okres wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej i rachunkowej, tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przypadkach opisanych powyżej przestaniemy przetwarzać twoje dane osobowe przed upływem przewidzianego terminu ich przetwarzania w sytuacji, gdy wyrazisz sprzeciw wobec przetwarzania tych danych i Twoje żądanie będzie uzasadnione w świetle przepisów RODO. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, zaprzestaniemy przetwarzania
Twoich danych osobowych niezwłocznie po cofnięciu przez Ciebie zgody na to przetwarzanie.

4.1.Rejestracja/formularze
Twoje dane zbierane podczas rejestracji oraz w formularzach przetwarzamy tak długo, jak długo istnieje cel, dla którego dane zostały przez nas zebrane. W szczególności w przypadku, gdy:
1) Rejestrujesz się do Sklepu internetowego w celu korzystania jako zalogowany użytkownik – dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie Konta;
2) Rejestrujesz się do Homla Smart Club – dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia przez Ciebie żądania wystąpienia z Programu lojalnościowego;
3) Rejestrujesz się do Aplikacji – dane przetwarzamy do czasu usunięcia przez Ciebie Konta;
4) Zapisujesz się do Newslettera – dane przetwarzamy do czasu zgłoszenia przez Ciebie rezygnacji z subskrypcji;
5) Zgłaszasz nam reklamację Produktu – dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia procedury reklamacyjnej;
6) Korzystasz z prawa do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość – dane osobowe przetwarzamy do czasu rozliczenia transakcji w związku z odstąpieniem od Umowy;
7) Zwyciężyłeś w konkursie organizowanym przez Homla – dane osobowe przetwarzamy do czasu upływu terminu na złożenie reklamacji w Konkursie.

4.2.Zakup towarów
Dane dotyczące zakupów przetwarzamy przez okres trwania uprawnień konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność towaru z Umową.
W przypadku jednak, gdy jesteś Klientem Aplikacji Homla, dane dotyczące dokonanych za pośrednictwem Aplikacji Homla zakupów przetwarzamy przez cały czas korzystania przez Ciebie
z Aplikacji Homla, a to w celu umożliwienia Ci powrotu do historii Twoich zakupów.

4.3. Usługi świadczone przez Homla drogą elektroniczną
Dane, które przekazujesz nam w związku z świadczonymi Tobie usługami drogą elektroniczną przetwarzamy przez cały okres korzystania przez Ciebie z tych usług.

4.4.Dane z innych źródeł
Dane pochodzące z innych źródeł będziemy przetwarzać do czasu wyrażonego przez Ciebie, uzasadnionego prawnie sprzeciwu. Dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w związku z prowadzeniem konkursów będziemy przetwarzać przez czas trwania konkursu oraz do upływu terminu na zgłoszenie reklamacji, a w przypadku, gdy jesteś zwycięzcą konkursu, do czasu upływu 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, dla którego jesteśmy płatnikiem.

4.5.Media społecznościowe
Dane, do których uzyskaliśmy dostęp w związku z prowadzonymi mediami społecznościowymi przetwarzamy do momentu wniesienia przez Ciebie uzasadnionego prawnie sprzeciwu, jednak nie dłużej niż przez okres, w jakim obserwujesz nasz profil w danych mediach społecznościowych.

4.6.Monitoring wizyjny
Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzamy przez okres 30 dni od momentu ich zarejestrowania na kamerze przemysłowej i po tym czasie, są one nadpisywane, bez możliwości ich odtworzenia.

4.7.Opinie
Dane związane z opublikowaniem przez Ciebie opinii przetwarzamy przez cały okres, w jakim uznajemy te dane jako przydatne w informowaniu Klientów o jakości naszych towarów oraz aktualne, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie uzasadnionego prawnie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

4.8.Biuro obsługi Klienta
Nagrania, niezależnie od celu, w jakim dane są przetwarzane w związku z tymi nagraniami, są automatycznie usuwane po upływie 6 miesięcy od dnia ich nagrania, lecz nie dłużej niż do zakończenia postępowania sądowego lub przedawnienia roszczeń

5. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych?
Zakres praw przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zależy do podstawy prawnej, w oparciu o którą przetwarzamy Twoje dane osobowe. W związku z tym masz prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania), aktualizacji swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony interes Administratora (Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) cofnięcia zgody wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy wyłączną podstawą przetwarzania danych osobowych w określonym celu jest Twoja zgoda (Art. 6 ust.
1 lit. a) RODO);
f) przenoszenia danych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

6. Jak możesz się z nami skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych?
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz to zrobić w dowolny, wybrany przez Ciebie sposób, tj.:
1) Mailowo, korzystając z adresu: [email protected];
2) Telefonicznie, korzystając z Biura Obsługi Klienta: +48 12 311 07 10, przy czym połączenia są obsługiwane w godzinach pomiędzy 8.00 a 16.00;
3) Listownie, korzystając z naszego adresu korespondencyjnego: N2H Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków. Informujemy, że na potrzeby zgłaszania jakichkolwiek nieprawidłowości, w tym incydentów RODO, uruchomiliśmy specjalną platformę, za pośrednictwem której możesz zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w sposób bezpieczny i anonimowy. Platforma jest dostępna na stronie: www.homla.com.pl/projekt-zalezy-nam.

7. Czy i komu możemy udostępnić Twoje dane?
Możemy udostępnić Twoje dane osobowe również innym podmiotom. Przy czym zawsze, gdy to robimy, zachowujemy wszelkie wymogi bezpieczeństwa wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Twoje dane udostępniamy przede wszystkim:
1) Kurierom oraz firmom przewozowym – w zakresie, w jakim jest to konieczne dla wykonania umowy sprzedaży, której jesteś Stroną i dotyczy to tylko danych niezbędnych do skutecznego
doręczenia Ci przesyłki, takich jak imię i nazwisko, podany przez Ciebie adres do korespondencji, adres e – mail oraz numer telefonu;
2) Usługodawcom, którzy świadczą dla nas usługi kampanii marketingowych – w zakresie ograniczonym celem, jakim jest prowadzenie skutecznych akcji reklamowych i marketingowych;
3) Partnerom – w sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na subskrypcję Newslettera lub jesteś zalogowanym użytkownikiem Aplikacji, w zakresie, w jakim jest to konieczne dla informowania Cię o produktach lub usługach naszych Partnerów, które mogą Cię zainteresować;
4) Instytucjom finansowym udzielającym kredytu konsumenckiego – w zakresie, w jakim jest to konieczne do wnioskowania przez Ciebie o zawarcie umowy o kredyt konsumencki w celu
dokonania zakupów w Homla;
5) Podmiotom obsługującym płatności elektroniczne – w zakresie, w jakim jest to konieczne dla zrealizowania płatności z tytułu zawarcia danej Umowy sprzedaży;
6) Organom państwowym – w szczególności takim jak Miejscy Rzecznicy Praw Konsumenta czy Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie, w jakim jest to koniecznie do
prowadzenia postępowań przez te organy, a także organom administracji podatkowej w zakresie, w jakim jest to konieczne do rozliczenia ewentualnego podatku dochodowego od nagród
w konkursach organizowanych przez Homla;
7) Państwowym organom ścigania – w szczególności dotyczy to nagrań z monitoringu wizyjnego, które udostępniamy wyłącznie Policji. Takie nagrania nie są udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim nawet, jeżeli wykażą swój interes prawny czy faktyczny w uzyskaniu takich nagrań;
8) Zewnętrznym dostawcom usług, takim jak zewnętrzne platformy reklamowe lub Serwisy społecznościowe – w sytuacji, gdy zaakceptowałeś wykorzystanie plików cookies przez
zewnętrznych dostawców usług, w zakresie dostarczania naszych treści oraz komunikatów marketingowych;
9) Podmiotom obsługującym nas w zakresie usług prawnych, IT, księgowości. Możemy przekazywać Twoje dane do krajów trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG) w sytuacji, gdy niektórzy spośród naszych odbiorców mają siedzibę poza EOG. W takiej jednak sytuacji stosujemy standardowe klauzule umowne, wynikające z wytycznych Komisji Europejskiej, których celem jest należyte zabezpieczenie Twoich danych osobowych.

8. Kiedy komunikujemy się z Tobą za pomocą sms/mms/email?
Nasz Serwis oferuje Ci szereg usług, których wykonanie wiąże się z koniecznością skontaktowania się z Tobą za pomocą sms lub e-mail. W każdym jednak przypadku, gdy chcemy się z Tobą skontaktować za pomocą sms lub e – mail, pozyskujemy od Ciebie zgodę na kontakt z wykorzystaniem danego urządzenia końcowego, a to na podstawie przepisów U.ś.u.d.e.

Będziemy się z Tobą kontaktować w ten sposób w szczególności:
1) Gdy jesteś Klientem naszej Aplikacja Homla – w tym zakresie kontaktujemy się z Tobą informując Cię o promocjach, rabatach oraz korzyściach przysługujących Ci w związku z posiadaniem Konta w Aplikacji. Dodatkowo, w przypadku, gdy umieścisz dany towar w „Koszyku”, lecz nie sfinalizujesz zakupu, możemy się z Tobą skontaktować w celu przypomnienia Ci o towarach znajdujących się w Koszyku lub zaproponowania Ci dodatkowego, specjalnego rabatu na te towary;
2) Gdy jesteś subskrybentem naszego Newslettera – w tym zakresie kontaktujemy się z Tobą przekazując Ci informację o charakterze marketingowym, nasze oferty oraz oferty naszych
Partnerów.

Dodatkowo, dla Klientów naszych Salonów stacjonarnych Homla uruchomiliśmy usługę polegającą na informowaniu Klienta o przebiegu procesu reklamacji, tj. o: (a) dostarczeniu reklamowanego towaru do Homla; (b) wydaniu decyzji dotyczącej reklamowanego towaru; (c) sposobie rozpatrzenia reklamacji. Klienci Salonów stacjonarnych Homla mogą również skorzystać z opcji powiadomienia o dostarczeniu danego towaru do salonu Homla. Usługa ta dotyczy sytuacji, gdy Klient Salonu stacjonarnego Homla dokonuje w Salonie stacjonarnym zakupu towaru, który następnie jest dostarczany do tego Salonu. W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z powyższych usług, Klient Salonu stacjonarnego jest proszony o wyrażenie zgody na komunikację sms/e -mail poprzez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu Sprzedawcy.

Jeżeli nie chcesz już więcej otrzymywać powiadomień za pośrednictwem danego kanału komunikacji, możesz to zgłosić w przypadku usługi Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywujący, znajdujący się w każdej komunikacji Newsletter, a w pozostałych przypadkach, poprzez zgłoszenie swojego żądania na adres [email protected]. W przypadku, gdy jesteś Klientem Aplikacji Homla, cofnięcie zgody na komunikację jest możliwe w Ustawieniach Twojego Konta w Aplikacji.

9. Ciasteczka
Nasz Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym (tj. telefon, laptop) , gdy korzystasz z Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest spółka N2H Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

Pliki cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
✓ dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb;
✓ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób nasi Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
✓ utrzymanie Twojej sesji (po zalogowaniu), dzięki której nie musisz na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące Twoje dane osobowe. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia Twojej tożsamości.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
✓ „sesyjne” (sessioncookies) oraz
✓ „stałe” (persistentcookies).

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
✓ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
w ramach Serwisu;
✓ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
✓ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
✓ „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Twojego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
✓ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Za pośrednictwem ustawień plików Cookies na naszych stronach, dostępnych przy pierwszej wizycie oraz po kliknięciu w link „Ustawienia plików cookies” u dołu strony, możesz sam zdecydować które z kategorii odpowiadających powyższym celom przetwarzania akceptujesz. Pamiętaj jednak, że niezbędne pliki cookies pozostają zawsze włączone ponieważ są wymagane dla prawidłowego funkcjonowania naszych stron lub Aplikacji.

W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym.

Informujemy, że w każdym czasie możesz cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że nie spowoduje to braku wyświetlania reklam w trakcie korzystania przez Ciebie ze stron internetowej. Reklamy takie nadal będą Ci prezentowane, przy czym nie będą one dostosowane do Twoich zaobserwowanych preferencji.

W każdym czasie możesz również dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Możesz również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej
ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, a Ty nie będziesz mieć dostępu do niektórych treści, nie będziesz mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane są w Twoim urządzeniu końcowym i wykorzystywane mogą zostać również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, np. Google.

Więcej informacji na temat plików cookies możesz znaleźć w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Do końca Twojej sesji w Serwisie, w Twojej przeglądarce przechowujemy takie dane jak:
✓ oznaczenia serwerowni: ciasteczko ROUTEID,
✓ zmienne sesyjne: ciasteczko main,
✓ nazwę klienta: ciasteczko mega_nick.

10. Partnerzy
Jeżeli jesteś subskrybentem naszego Newslettera bądź korzystasz z naszej Aplikacji Homla, chcemy Ci oferować najkorzystniejsze oferty dotyczące naszych towarów, jak również towarów, którymi potencjalnie mógłbyś być zainteresowany. W tym celu współpracujemy z naszymi Partnerami.

Nasi Partnerzy mogą Ci zaoferować w szczególności:
✓ Promocyjne warunki finansowania zakupów w Homla;
✓ Sprzedaż towarów wyposażenia wnętrz;
✓ Sprzedaż towarów do wykończenia wnętrz (w szczególności stolarka drzwiowa, ceramika łazienkowa, panele fotowoltaiczne, itd.);
✓ Usługi gastronomiczne, restauracje.
Naszymi Partnerami są podmioty należące wspólnie z Homla do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu polskich przepisów.

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów współpracujących z Homla
Jeżeli jesteś naszym współpracownikiem, z którym zawarliśmy umowę lub osobą reprezentującą naszego współpracownika, TUTAJ znajdziesz informację nt. przetwarzania przez nas twoich danych osobowych. Jeżeli z kolei pracownikiem lub zleceniobiorcą podmiotu, z którym zawarliśmy umowę oraz uczestniczysz w jej zawarciu i/lub wykonaniu, informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz TUTAJ