Zwroty w sklepie online

ZWROTY


Zwrot towaru jest mozliwy w ciągu 14 dni.

TERMINY

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływnie 14 dni towarów:

a) w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

b) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,

c) w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

d) zawarcia umowy - w przypadku umów o świadczenie usług.


FORMULARZ ZWROTU

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest Homla Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez:

a) pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@homla.com.pl;

b) pismo wysłane pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem na adres:

Homla sp. z o.o,
PASS 20R
Budynek 11
05-870 Błonie

POBIERZ FORMULARZ ZWROTUz dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy HOMLA”.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty zakupu od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji. Zwrot płatności może zostać wstrzymany do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedawca wnosi o odesłanie lub przekazanie towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni, od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres Homla sp. z o.o, PASS 20R, Budynek 11, 05-870 Błonie, z dopiskiem „Zwrot – sklep internetowy HOMLA”. Sprzedawca informuje, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo wyłącznie za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwroty w salonach stacjonarnych

ZWROTY
Jeśli po zakupie towaru w Salonie HOMLA będziesz chciał dokonać jego zwrotu, możesz to zrobić w terminie 7 dni kalendarzowych od daty nabycia towaru.*
 

 
Zwracany towar:
nie może nosić śladów użytkowania, być czysty i nieuszkodzony;
• musi posiadać wszystkie oryginalnie przymocowane stałe oznaczenia, w szczególności nieuszkodzone etykiety i metki, w które został przez nas zaopatrzony;
• posiadać oryginalne opakowanie w stanie nienaruszonym (jeżeli został nabyty w takim opakowaniu);
Zwrot towaru nie jest możliwy, jeśli:
• towar był zakupiony w ramach akcji promocyjnej, która wyklucza możliwość zwrotu towaru (informacja na temat możliwości zwrotu podana jest każdorazowo w regulaminie danej akcji promocyjnej);
• towar został wymieniony w związku ze skorzystaniem z uprawnień wynikających z rękojmi;
• towar zakupiony był w ramach akcji wyprzedażowej.

 
Uiszczona cena towaru zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki dokonana została płatność, tj. 
• w przypadku płatności gotówką otrzymasz zwrot gotówki,
• w przypadku płatności kartą płatniczą zwrot nastąpi poprzez uznanie na tę samą kartę płatniczą – w przypadku, w którym nie dysponujesz tą samą kartą, przy pomocy której dokonałeś zapłaty za towar, wartość towaru zostanie Ci zwrócona poprzez zwrot gotówki.
• w przypadku płatności kartą podarunkową zwrot nastąpi na kartę podarunkową, którą płatność została dokonana lub na nową kartę podarunkową.
 
Zwrot może być dokonany wyłącznie w Salonie Homla, w którym towar został zakupiony.  
 
*powyższa procedura nie dotyczy zwrotów towarów dokonywanych w wykonaniu uprawnień wynikających z wad towarów, które będą rozpatrywane na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z ustawy Kodeks cywilny.
 
**powyższa procedura nie dotyczy również zwrotów towarów zakupionych w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem: www.homla.com.pl.
 
Szczegółowe zasady zwrotu znajdują się w Regulaminie zwrotu towarów nabytych w Salonach stacjonarnych marki HOMLA, dostępnym w Salonach HOMLA i na stronie internetowej: homla.com.pl/regulamin-zwrotow-w-salonach-stacjonarnych-homla


  • (UWAGA: towary zakupione w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.homla.com.pl nie mogą być zwracane w stacjonarnym Salonie HOMLA)