Regulamin newslettera

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter świadczona jest przez spółkę HOMLA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kielc, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000624595, NIP: 6572924116, nr REGON: 364766303 zwaną dalej „HOMLA”.

  Dane kontaktowe:
  I. adres pocztowy: HOMLA Sp. z o.o., Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
  II. adres poczty elektronicznej: newsletter@homla.com.pl

 3. Usługa Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz użytkowników, którzy wyrazili na nią zgodę w formie elektronicznej lub w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza dostępnego w salonach stacjonarnych marki HOMLA (dalej: „Użytkownik”) za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS/medialnych, polegającą na przesyłaniu informacji, o których mowa w ust. 4 poniżej w formie listów elektronicznych na podany adres poczty elektronicznej lub widomości SMS/medialnych pod numer telefonu podany przez Użytkownika (dalej: „Newsletter”).

 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie marki HOMLA (dostępnej zarówno w sklepie internetowym www.homla.com.pl, jak i w salonach stacjonarnych), a także o nowych kolekcjach, aktualnych promocjach, informacje o otwarciu nowych sklepów stacjonarnych marki HOMLA oraz inne wiadomości dotyczące HOMLA w tym opinie, materiały prasowe, artykuły, linki do stron zaprzyjaźnionych z HOMLA.

 5. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.v

 6. Podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu wysyłki Newslettera. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych.

 7. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika jest dobrowolne ale niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Podanie w formularzu innych danych osobowych nie jest konieczne i leży w sferze uznania Użytkownika, a ich przetwarzanie uzależnione jest od zgody Użytkownika.

 8. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem z usługi Newsletter jest HOMLA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, adres: Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce.

 9. HOMLA przetwarza zgromadzone dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). HOMLA, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 10. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.